Domov       Pišite nam   

AKTUALNO:


Naše zgodbe

Projekt DAN

Utemeljitev za umestnost podpore
Društvu za avtizem DAN

» Alenka Vojska Kušar, dr. med. Utemeljitev za umestnost podpore Društvu za avtizem DAN.

Otroški avtizem je razvojno – nevrološka motnja, ki se kaže v verbalni in neverbalni komunikaciji, tipičnih vedenjskih motnjah in čustveni ter socialni neodzivnosti (glej prilogo). Pravega vzroka za nastanek motnje še ne poznamo. Verjetno gre za okvaro možganov pod vplivom različnih dejavnikov. Diagnoza pri nas do nedavnega ni bila pogosta in so se znaki običajno skrivali za splošno diagnozo kot Psihomotorična retardacija brez možnosti za ozdravitev, čeprav strokovnjski v zahodnem razvitem svetu s posebnimi psihološkimi testi in na podlagi zahtevnih laboratorijskih izvidov postavijo diagnozo najkasneje do tretjega leta otrokove starosti in takoj tudi začnejo s primerno terapijo, ki blaži težke simptome pri težjih oblikah in usposobi prizadete do te stopnje, da so sposobni sodelovati pri specialno pedagoških prijemih v zanje primernih ustanovah.

V ZDA opazujejo zadnja leta pravo epidemijo avtističnih otrok. Številka izpred nekaj desetih let, ko se je rodilo od 5 - 10 otrok na 10.000 rojstev, je narasla na 1: 165!
Verjetno pri nas ni dosti drugače, a naših podatkov ni! Tako se pri nas šele sedaj prebuja zavest v strokovnih krogih, da je potrebno za to populacijo nekaj storiti. Seveda pa se vse ustavi ob denarju, ki ga vedno in povsod primanjkuje.

Da bi se stvari hitreje premaknile, so se osveščeni starši, ki avtistične znake prepoznavajo pri svojih otrocih in preko interneta kontaktirajo inozemska združenja, lansko leto začeli združevati v (za enkrat) dveh društvih.

1. Društvo center za avtizem naj bi poskrbelo za ureditev diagnostike, uvrstitev avtizma kot posebne kategorije v Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ter usposabljanju in nameščanju kadrov po posebnih programih in programskih aktivnostih, kot to izvajajo v razvitem zahodnem svetu in kar je mogoče uspešno izvajati ob lažjih oblikah avtističnih motenj.

2. Društvo za avtizem DAN ( predsednica je ga. Katja Šergan Božič, ki ima štiriletnega sina s težjo obliko avtizma) pa ima namen pomagati staršem in otrokom s težjo obliko avtizma, da bi po programu DAN toliko omilili najtežje simptome, da bi bili ti otroci sposobni slediti specialni pedagoški terapiji, za katero se zavzema zgoraj omenjeno Društvo center za avtizem.

DAN (Defeat Autism Now!) protokol razvija Autism Research Institute – ARI iz San Diega v Kaliforniji, ki je najuspešnejši pri terapiji avtizma v svetu. Povezuje raziskovalce na področju avtizma po celem svetu in njegovi zdravniki predstavijo vsako leto na svojem kongresu najvidnejše uspehe, v nekaterih primerih celo popolne ozdravitve.
DAN znanstvenikom je že uspelo najti nekaj dejavnikov, ki so potrebni faktorji pri razvoju avtizma, npr: imunološki (črevesna oblika alergije na gluten in kazein, bakterijske in gljivične okužbe črevesja), pomanjkanje biološko pomembnih elementov v organizmu (vitaminov, mikroelementov ipd.) ter zastrupitve s težkimi kovinami ( npr.: prisotnost živega srebra v cepivih npr. obvezno cepivo za otroke proti mumpsu, rdečkam in ošpicam, onesnaženo okolje zlasti s svincem in aluminijem, hrana z morskimi sadeži iz industrijsko onesnaženih morij ipd.). Ker te raziskave še niso končane, terapijski preparati, namenjeni tem patogenim faktorjem in v čisti obliki zaenkrat še niso uradno sprejeti kot zdravila in stroške zanje pri nas zdravstvena zavarovalnica ne krije. Zato jih morajo starši, ki se odločijo za to pomoč svojim avtističnim otrokom, kupovati sami in marsikdo te finančne obremenitve ni sposoben.

Društvo za avtizem zato želi izbrati in financirati prostovoljno pilotsko skupino najtežjih primerov pri nas, ki bi jo pod kontrolo DAN zdravnikov iz tujine ( ker pri nas takega zdravnika še ni!) po programu DAN! terapevtsko obravnavala. Dovolj zgodnja diagnoza ter zgodnja terapija po DAN! programu ima danes v veliko primerih dokazano izboljšanje, vse do popolnih ozdravitev! In starši, ki se zavedajo pomena zgodnje diagnoze in terapije nimajo časa čakati, da bodo zaključeni vsi birokratski postopki pred uradno registracijo terapije.

Treba je še dodati in pojasniti, da tu ne gre za nobeno alternativo, ampak, da je vsa diagnostika in kontrola strogo laboratorijsko spremljana, seveda ne pri nas, ampak zaenkrat le v specialnih laboratorijih v tujini in pod patronatom uglednih medicinskih strokovnjakov oz. klinik, npr. Dr Reichelt klinika v Oslu na Norveškem.

Tako se Društvo za avtizem DAN obrača za pomoč na vse morebitne sponzorje in donatorje za izvajanje svojega zastavljenega programa.

Alenka Vojska Kušar

PROJEKT DAN!

V svetu se beležijo največji napredki naših otrok, vse do nekaterih popolnih ozdravitev, po protokolu DAN! v povezavi s specialnim delom. Avtizem je moč zdraviti!

V okviru Društva za avtizem DAN smo pripravili Projekt DAN, v katerem bomo v prvem delu našega projekta našim otrokom zagotovili zdravljenje po protokolu DAN!(Defeat Autism Now!) na stroške našega društva.

Vsi, kateri želite biti deležni te pomoči: preiskave v tujini, obrazložitve izvidov po DAN! zdravniku ter predlagana terapija oziroma zdravljenje za posameznega otroka(uvajanje specialne diete in dodatkov), se lahko prijavite na naslov:

admin@avtizem.com ali na uradni naslov društva: Društvo za avtizem DAN, Novi dom 33/b, 1420 Trbovlje(s pripisom: Prijava za Projekt DAN!)

Pogoji sodelovanja so naslednji:

1. Članstvo v Društvu za avtizem DAN
2. Starost otroka
3. Diagnoza: avtizem(lažja ali težja oblika)
4. Študijsko spremljanje otrokovih izboljšav
5. Medijska izpostavljenost

Prednost imajo mlajši otroci s hujšo obliko avtizma. Glede na število prijav bodo preko strokovne komisije izbrani otroci, ki bodo deležni pomoči, seveda ob upoštevanju gornjih kriterijev.

Projekt DAN bo medijsko izpostavljen, zbirala se bodo sredstva za namen zdravljenja naših otrok. Vse, kateri želite podariti donacijo za Projekt DAN, naprošamo, da ga podprete s poljubnim zneskom, po vaših zmožnostih na TR.R. društva:

TR.R.: 26330-0255408594 s pripisom: za projekt DAN!

AVTIZEM JE MOČ ZDRAVITI!!!

Upamo, da bo tudi pri nas v Sloveniji kmalu vse več otrok, pri katerih bodo zaznani napredki po protokolu DAN!

Upamo, da bo tudi pri nas v Sloveniji kmalu vse več otrok, pri katerih bodo zaznani napredki po
Protokolu DAN!

* Prijavnica za sodelovanje

Ime in priimek:
Naslov:

Poštna št. In kraj:
Telefon:
e-pošta:
Status: starš,
strokovni delavec,
vzgojitelj, učitelj,
dijak, študent,
drugo..
Zaposlitev/študij:
Vloga v društvu:
Podatki o otroku  
Ime in priimek otroka:
Rojstni datum:
Diagnoza:
Ustanova: