Domov       Pišite nam   

Društvo Avtizem


Naše zgodbe

Sporočilo za javnost

Dne 12. maja 2009  in 14. maja 2009 sta  Društvo za avtizem DAN in Slovensko katoliško zdravstveno združenje- SKZZ organizirali dve zanimivi strokovni predavanji.

Prvo je bilo na Medicinski fakulteti v Ljubljani, namenjeno zdravnikom  in drugim strokovnim delavcem, z naslovom "Ali je avtizem medicinski problem?".  Predaval je  ugledni profesor dr.Karl Reichelt z Univerze v Oslu na  Norveškem, ki je na področju avtizma zaslužen zaradi odkritja in uveljavitve metode laboratorijskega določanja kazeinskih in glutenskih peptidov v urinu. To je metoda, ki se jo poslužujejo na njegovi kliniki v Oslu tudi nekateri starši slovenskih otrok s spektro avtističnimi motnjami – SAM.

Drugo predavanje z naslovom "Uspešne življenjske izkušnje s Protokolom DAN", 14. maja 2009  v hotelu Medijskih toplic, je bilo namenjeno v prvi vrsti staršem otrok s SAM, udeležilo pa se ga je tudi nekaj specialnih pedagogov, ki že imajo pozitivne izkušnje pri tistih otrocih, katerih starši se že poslužujejo Protokola DAN!.  Predavali sta dr. Milijana Selaković (DAN! zdravnica in specialistka psihiatrije iz Beograda) in dr. Mirjana Sovilj, doktor nevrofiziologije ter logoped, direktorica Inštituta za eksperimentalno fonetiko in patologijo govora, prav tako iz Beograda.

Na obeh predavanjih smo se lahko seznanili s celostnim medicinskim pristopom do teh, vedno številčnejših razvojnih motenj. Vzroka za nastanek avtizma še ne poznamo. Raziskave potekajo na globalni ravni v smer genskih sprememb, ki pa niso pojasnjene in jih je mogoče povezovati z avtizmom le v majhnem odstotku. Vedno oprijemljivejše so raziskave v smer motenih biokemičnih procesov na nivoju celičnega metabolizma, ki naj bi bili posledica sodobnega načina življenja in še posebej okoljskih dejavnikov.

Nekaj sto zdravnikov po svetu se trudi osebam s SAM, posebno tistim s težjimi in najtežjimi oblikami, blažiti psihične simptome po Protokolu DAN!. Delujejo po vseh zahtevah sodobne medicine: po temeljiti anamnezi postavljajo diagnozo, z laboratorijskimi metodami iščejo morebitne funkcijske nepravilnosti v organizmu , ki jih nato izrazito individualno dozirano tudi terapevtsko tretirajo. Raziskovalno in študijsko med seboj sodelujejo in svoje najučinkovitejše dosežke predstavijo na vsakoletni konferenci. 

Na podlagi rezultatov  analiz se starši lahko odločijo za dieto, ki je po protokolu DAN! prva izmed  terapevtskih postopkov. Dieti sledijo še druge preiskave in terapije, vse v želji pomagati osebi s SAM, mu pri tem NE škodovati in se čim bolj približati zaenkrat še neznanemu vzroku za avtizem.

Obe predavanji sta bili pri udeležencih sprejeti kot zelo zanimivi in nekaj novega na področju avtizma. Na žalost se jih niso želeli udeležiti ljudje, ki so v našem, slovenskem prostoru neposredno vpleteni v vse dogajanje okoli avtizma, kar samo potrjuje nezainteresiranost naše stroke za učinkovite spremebe na tem perečem področju. Izjemi sta bila  prof. dr. Joško Osredkar, ki je v svojem strokovnem mnenju Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko diagnostiko z dne 23.04.2008 na željo Ministrstva za zdravje  potrdil reference tujih laboratorijev, katerih se (zaenkrat še vedno samoplačniško) poslužujejo tudi naši starši, ter dr. Alfred Kobal, dr. med., katerega stališče o možnem vplivu živega srebra na razvoj avtizma je bilo objavljeno v letošnji februarski številki Zdravniškega vestnika.

Ob priliki obeh predavanj je Društvo za avtizem DAN premierno predstavilo  Vodnik za starše pri biomedicinski obravnavi oseb s SAM. "AVTIZEM; Kako najti pot iz tega blodnjaka". Knjižica je izvirno delo dr. Davida Pattersona, angleškega zdravnika, ki avtistične osebe že 20 let uspešno obravnava s celostnim medicinskim pristopom ter svetuje tudi nekaj desetim slovenskim družinam. Vodniku za starše v naših razmerah je svoj pečat dodala Alenka Vojska Kušar, dr. med. s svojim predgovorom. Na koncu pa so priložena  pričevanja staršev otrok na terapiji DAN o pozitivnih napredkih njihovih otrok..

Društvo za avtizem DAN je v letu 2006 s pomočjo donatorskih sredstev izvedlo prvi in edini projekt DAN v Sloveniji na temo biomedicinskega zdravljenja oseb s SAM ter razpolaga s prvimi pozitivnimi rezultati teh otrok na terapiji!

Vsem predavateljem, še posebej prof. dr. Reicheltu se iskreno zahvaljujemo, ker je s svojim predavanjem za kolege in druge strokovnjake nadomestil kolega, nenadoma hudo obolelega dr. Pattersona, s katerim smo bili že prej dogovorjeni za predavanje in ki je že bilo objavljeno v reviji ISIS.

Iskrena zahvala tudi vsem donatorjem, ki so podprli delovanje našega društva ter nam omogočili izvedbo dejavnosti in se jim  priporočamo tudi za nadaljnje sodelovanje!

Za: Društvo za avtizem DAN: Katja Šergan Božič, predsednica                     Pregledala: Alenka Vojska Kušar, dr. med.

 

na vrh